Welkom, Patrick van Loon, bij het bestuur van Hotak’68!

Na het aftreden van Ciska heeft Patrick zich aangemeld om bestuurslid te worden. Tijdens de algemene ledenvergadering waren de aanwezige leden het unaniem eens met het toetreden van Patrick tot het bestuur. Er was al een goede samenwerking tussen hem als vrijwilliger en het bestuur, maar nu zullen de lijntjes alleen maar nog korter en beter worden.

Hij is onder andere verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat, de website, sociale media, geeft training aan de jeugd en is coach. Wij kijken uit naar een fijne samenwerking! Uiteraard is er een nieuwe foto van het bestuur gemaakt.