Vertrouwenspersoon

Samen zijn wij verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat voor iedereen binnen onze tafeltennisvereniging. Mocht u zich niet veilig voelen, uw zorgen willen uiten of een incident willen melden dan kan dat onder ander als volgt:

  1. Roland van den Heuvel en Adriënne Suijkerbuijk: U kunt zich melden bij deze twee bestuursleden (zie contact gegevens hieronder). Uiteraard wordt uw incident of uw zorg in vertrouwen behandeld. Afhankelijk van de aard van uw incident of zorg schakelen wij professionele hulp in via onze externe vertrouwenspersoon.
  2. Onze externe vertrouwenspersoon: mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor of vertrouwenspersoon buiten onze vereniging dan kunt u contact opnemen met de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). de NTTB heeft al enige tijd een vertrouwenspersoon aangesteld waar je ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie en pesten binnen de tafeltennissport kan melden. De contact gegevens staan in bijgaande link evenals mogelijke doorverwijzingen naar het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.

Uiteraard staan wij open voor uw vragen en suggesties omtrent dit onderwerp. U kunt contact opnemen met ondergetekende. 

Namens het bestuur van TTV Hotak ’68,

Roland van den Heuvel
Voorzitter TTV Hotak ’68
Telefoon: 06 – 1201 1561
Email: rolandvandenheuvel@hotmail.com

Adriënne Suijkerbuijk
Secretaris TTV Hotak’68
Telefoon: 06 – 2863 2820
Email: hotak68@ziggo.nl

Directe link naar de pagina ‘Vertrouwenscontactpersoon’ van de NTTB: nttb.nl/vertrouwenscontactpersoon/