NTTB Pararanglijsttoernooi

Op zaterdag 1 juni 2024 is er de tweede editie van het NTTB Pararanglijsttoernooi bij Hotak’68. Alle informatie vindt je op deze pagina. Inschrijven kan vanaf nu via hotak68@ziggo.nl.

 1. Datum: 1 juni 2024
 2. Soort evenement: Dit is een N-evenement, georganiseerd op het initiatief van de NTTB
 3. Accommodatie: Huijbergseweg 3B, 4631 GC, Hoogerheide
 4. Organisatie: Tafeltennis Verenging Hotak’68 Hoogerheide
 5. Toernooicommissie: Mark Alberti / Bas Rongen / Patrick van Loon / Adriënne Suijkerbuijk
 6. Toernooileiding: Patrick van Loon / Adriënne Suijkerbuijk: 06 – 2863 2820
 7. Goedkeuring: Is verleend door het Bondsbestuur van de NTTB
 8. Bondvertegenwoordiger: Saskia Meijer
 9. Aanvang: Opening Sporthal 09:00 uur – Aanvang alle wedstrijden 10:00 uur
 10. Einde: De finales worden uiterlijk om 16:30 uur gepland
 11. Tafels: In de sporthal wordt gespeeld op maximaal 14 blauwe TIBHAR Smash 28/R en Butterfly Centerfold/25 tafels.
 12. Ballen: Er wordt gespeeld met witte TIBHAR *** 40+ NG (2e generatie ABS) plastic ballen
 13. Deelname is mogelijk voor leden van de NTTB die geregistreerd staan als Parasporter
 14. Klasse-indeling: Alleen enkelspel. Bij minder dan 4 deelnemers kunnen klassen worden samengevoegd. Deelnemers worden ingedeeld in de klasse volgens de ELO Pararanglijst. We maken geen onderscheid tussen rolstoelers en lopers, maar delen uitsluitend in op basis van de sterketeklasse
 15. Speelwijze: Volgens NTTB-regelement. Er worden eerst meerkampen gepland. Bij gelijk eindigen geldt de meerkampregel. De speciale regels voor rolstoelers blijven gehandhaafd. Poules van 4 tot 6 deelnemers waarvan de nummers 1 en 2 overgaan naar de kruisfinales. Voor zover mogelijk worden er voor de nummer 3 t/m 6 een troost-ronde georganiseerd. Alle wedstrijden worden in ”best of five” gespeeld, in games tot 11 punten
 16. Resultaten: De resultaten van dit toernooi tellen mee voor de ELO Pararanglijst. Het gaat hier om een factor 30 toernooi, wat inhoudt dat de wegingsfactor H3 is, zie https://www.nttb-ranglijsten.nl/elo300.php (punt 6 en punt 8)
 17. Arbitrage: Scheidstrechters zijn beperkt aanwezig, de spelers of begeleiding dienen dus zelf de wedstrijden te tellen. Verder zijn er een beperkt aantal ballenrapers aanwezig
 18. Plaatsing: Plaatsing geschiedt in overleg met de Bondsvertegenwoordiger. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Para ELO-rating
 19. Inschrijving: Is alleen mogelijk in één enkelspelklasse
 20. Legitimatie: Elke deelnemer/ster aan het evenement is bij inschrijving en deelname in het bezit van een geldige NTTB ledenpas en zal die op verzoek van de organisatie tonen
 21. Inschrijfadres: Adriënne Suijkerbuijk: hotak68@ziggo.nl
 22. Inschrijfgeld: Voor het toernooi geldt een inschrijfgeld van €12,50 per persoon. Inschrijving verplicht tot betaling en deelname!
 23. Inschrijfformulier: Alleen inschrijvingen via het inschrijfformulier worden geaccepteerd
 24. Betaling: Betaling dient gelijktijdig met de inschrijving te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag op: bankrekening NL33 RABO 030 1736 391 t.n.v. TTV Hotak’68 o.v.v. de verenigingsnaam en ”para ranglijsttoernooi Hoogerheide + het aantal deelnemers”. Als het toernooi wordt volgeboekt, geldt de betaling als volgorde van binnenkomst!
 25. Sluitingsdatum: De inschrijving sluit op 15 mei 2024 of zoveel eerder als het toernooi is volgeboekt. Het maximum aantal deelnemers is 60
 26. Afmeldingen: Bij mogelijke verhindering kan tot uiterlijk 25 mei 2024 worden afgemeld bij het inschrijfadres
 27. Prijzen: Drie per klasse
 28. Prijsuitreiking: Direct na afloop van de finales
 29. Deelnemers: Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar inschrijving
 30. Berichtgeving: Berichtgeving vindt plaats via het correspendentieadres dat op het inschrijfformulier is vermeld. Dit zal per e-mail gebeuren. Het toernooi wordt gepubliceerd op toernooi.nl
 31. Speelruimte: Op de speelvloer worden alleen spelers en hun begeleiders toergelaten. Indien nodig worden toeschouwers en begeleiders verzocht te helpen met tellen en ballen rapen
 32. Sportkleding: Het dragen van sportkleding m.u.v. witte kleding is verplicht, het is verboden om met afgevende zolen te spelen
 33. Entreegeld: Er wordt geen entreegeld geheven
 34. Roken: In de gehele accommocatie mag niet gerookt worden
 35. Lijmen: In de gehele accommodatie mag niet gelijmd worden. Er kan racketcontrole plaatsvinden
 36. Accommodatie: De sporthal beschikt over diverse aangepaste toiletten en douches
 37. Restaurant: In de sporthal is een restaurant aanwezig
 38. Bepalingen: De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het Toernooi- en Wedstrijdregelement van de NTTB en de daaraan verbonden handboeken
 39. De organiserende verengingen is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging, vermissing van geld en/of goederen
 40. Instemmingsverklaring: Met het inschrijven voor dit toernooi gaat u akkoord met de volgende verwerkingen van gegevens van alle deelnemers door de NTTB en organisaties waarmee de NTTB een verwerkersovereenkomst heeft:
  – Publiceren van naam en geslacht van de deelnemers, de indeling, wedstrijdschema, uitslagen en persoonlijke resultaten van het toernooi op websites, apps en sociale media van de NTTB en organisaties waar de NTTB verwerkersovereenkomsten mee heeft gesloten.
  U gaat tevens akkoord met het gebruiken van de door uw vereniging verstrekte persoonsgegevens voor:
  – Het benaderen van de deelnemers door de NTTB en partners waarmee de NTB een verwerkersovereenkomst heeft gesloten voor door de NTTB goedgekeurde toernooien en wedstrijden;
  – Onderzoeken in het belang van de leden van de NTTB.
  U gaat tevens akkoord met het publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of films van de deelnemer op websites, apps en sociale media van de NTTB en de medeorganisator. Dit geldt ook voor foto’s en films waarop ook sponsors van tafeltennisverenigingen en/of de NTTB staan. Eventueel kan er schriftelijk per mail vooraf bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van foto’s of films wanneer er zwaar wegende bezwaren zijn (veiligheid van de sporter).